terms-of-useage

SVETAINĖS WWW.ESHOP.MECHA.LT TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Svetainės taisyklės — visos nuostatos ir sąlygos, išvardytos šiame ir su juo susijusiuose dokumentuose.

1.2. Svetainė — www.eshop.mecha.lt internetiniu adresu pasiekiama interneto svetainė.

1.3. Svetainės lankytojas — asmuo, besilankantis Svetainėje.

1.4. Parduotuvė — elektroninė parduotuvė www.eshop.mecha.lt.

2. APIE SVETAINĘ

2.1. Svetainės paskirtis yra pateikti Svetainės lankytojui mūsų siūlomų prekių asortimentą ir informaciją apie siūlomas prekes bei paslaugas.

2.2. Naudodamiesi Svetainės funkcijomis Svetainės lankytojai gali registruotis Svetainėje ir tapti Parduotuvės klientais bei įgauti papildomų naudų.

2.3. Lankydamiesi šioje svetainėje Jūs sutinkate su visomis Svetainės taisyklėmis, ir tai laikoma teisniu įsipareigojančiu susitarimu tarp Jūsų ir UAB „Mecha“.

2.4. Galite naudoti šią svetainę, jei sutinkate su visomis šių taisyklių nuostatomis. Priešingu atveju neturėtumėte naudotis šia Svetaine.

3. AUTORIŲ TEISĖS IR PREKINIŲ ŽENKLŲ NUOSAVYBĖ

3.1. Informacija, rasta šioje Svetainėje ir nuorodose į kitus internetinius puslapius ar dokumentus, įskaitant prekinius ženklus, logotipus, pavadinimus, dizainą, turinį, duomenų bazes, intelektinę nuosavybę, priklauso UAB „Mecha“ arba mūsų partneriams, tiekėjams, ar gamintojams, su kuriais turime susitarimus.

3.2. Jokia pirmiau išvardinta ir įstatymais ribojama informacija negali būti naudojama be išankstinio savininko sutikimo.

3.3. Šių nuostatų pažeidimai gali užtraukti teisinę atsakomybę.

4. PRIEIGA IR SAUGUMAS

4.1. Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines ir dokumentus. Nors mes ir tikriname Svetainės informaciją bei turinį, tačiau negalime užtikrinti ir prisiimti atsakomybės dėl trečiųjų šalių teikiamo turinio bei informacijos. Mes neatsakome už galimus padarinius ir negalime būti laikomi atsakingais už patirtą finansinę ar kitokią žalą dėl tokio turinio naudojimo.

4.2. Svetainėje reguliariai peržiūrima ir naujinama informacija, keičiami ir pildomi duomenys apie paslaugas ir prekių specifikacijas. Nors tai vykdome nuolatos, tačiau negalime užtikrinti, kad visi pateikiami duomenys yra teisingi ir tikslūs. Todėl naudodamiesi Svetaine Jūs savo rizika prisiimate atsakomybę imtis papildomų atsargumo priemonių.

4.3. Internetu perduodamiems duomenims nėra 100% garantijų dėl jų saugumo. Todėl visa informacija, kurią siunčiate, siunčiate savo rizika.

4.4. Visą informaciją, kurią mes gauname iš Jūsų, tvarkome laikydamiesi mūsų Privatumo politikos.

4.5. Svetainė jos tvarkymo, naujinimo metu ar dėl kitų priežasčių gali būti laikinai nepasiekiama, arba veikti ne pilnu funkcionalumu. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl galimai Kliento patirtų nuostolių ar negautų pelnų, susijusių su negalėjimu naudotis Svetaine ir jos funkcijomis.

4.6. Mes neužtikriname svetainės pasiekiamumo iš kitų šalių ir regionų, nei mūsų aptarnaujamas.

4.7. Svetainės pasiekiamumas nereiškia, kad mes užtikrinsime prekių prieinamumą, kainodarą ir tiekimą kituose regionuose, nei mes aptarnaujame. Visi sandoriai vykdomi laikantis Pardavimo sąlygų.

5. TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Naudodamiesi Svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis visų Svetainės taisyklių ir moralės normų bei LR įstatymų.

5.2. Negalima platinti Svetainės nuorodų arba skelbti nuorodų į ją, jeigu tai pažeidžia arba gali pažeisti mūsų interesus arba LR įstatymus, Svetainės naudojimo taisykles.

5.3. Negalima naudotis Svetaine LR įstatymuose draudžiamais arba ribojamais tikslais, platinti neigiamą poveikį darantį turinį arba skatinti jį naudoti.

5.4. Pastebėjus pažeidimų arba netikslumų, turite teisę ir pareigą apie tai mus informuoti.

5.5. Pastebėję netinkamą elgesį arba pažeidimus, mes turime teisę be išankstinio perspėjimo ir suderinimo panaikinti arba apriboti prieigą prie Svetainės.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti ar atnaujinti šias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį dokumentą ir patikrinti, ar nepasikeitė jo informacija ir sąlygos.